Witaj gość!

Wzmacnianie potencjału III sektora w Gminie Słubice

inkubatorNGO :: Wzmacnianie potencjału III sektora w Gminie Słubice

Dzięki wsparciu ze środków Gminy Słubice realizujemy zadanie pod nazwą „Wzmacnianie potencjału istniejącego już 3 sektora na terenie Gminy Słubice oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację, przeprowadzenie i rozliczenie konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Słubice w zakresie: kultury, edukacji, podtrzymywania tradycji narodowej oraz promocji turystyki i przedsiębiorczości.”.

Zadanie realizowane jest od maja do końca grudnia 2015 r. przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum, poprzez prowadzenie Sektora 3 Słubice.

W ramach zadania wsparciem szkoleniowym i doradczym obejmiemy przynajmniej 15 organizacji pozarządowych z terenu gminy Słubice oraz w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” wesprzemy minimum dwie organizacje pozarządowe grantami na łączną kwotę ok. 10 000 zł.

Najważniejsze zadania:

 

  • Prowadzenie Sektora 3 Słubice

To miejsce wsparcia dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Słubice. Przez 5 dni w tygodniu w godz. 12.00 – 17.00, każda z organizacji z terenu gminy Słubice może bezpłatnie skorzystać z sali szkoleniowej S3S wyposażonej w rzutnik, ekran, komputer oraz skorzystać z dostępu do internetu. S3S udostępnia również kserokopiarkę, bezprzewodowy internet oraz własną stronę internetową do promocji działań organizacji.

 

  • Doradztwo dla organizacji pozarządowych

Doradztwo jest prowadzone w różnych formach (indywidualnie, grupowo czy online – za pośrednictwem poczty e-mail).
Doradztwo jest prowadzone stacjonarnie w siedzibie S3S i jak i wyjazdowo na terenie powiatu słubickiego  – bezpośrednio u organizacji lub w innych dogodnych dla odbiorców miejscach na terenie Gminy Słubice.

Łącznie organizacjom pozarządowym z terenu gminy Słubice udzielimy 52h doradztwa.

 

  • Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych

S3S będzie oferowało szkolenia dla organizacji z terenu powiatu słubickiego. Szkolenia będą dotyczyły tematyki funkcjonowania organizacji pozarządowych, zarządzania finansami, pozyskiwania środków, przygotowania ofert realizacji zadań publicznych oraz sprawozdań z wykonania zadania publicznego. Szczegółowa tematyka szkoleń zostanie ustalona w porozumieniu z organizacjami.

Zorganizowanych zostanie 10 szkoleń po 3h każde. Szkolenia będą prowadzone w porach dostosowanych do organizacji pozarządowych (popołudniami lub w weekendy).

Łącznie zorganizujemy 30h szkoleń.

 

  • Przyznanie dotacji w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”

W ramach zadania przyznane zostaną dotacje w ramach otwartego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Słubice. W ramach przeprowadzonego konkursu wsparte zostaną działania  z zakresu: kultury, edukacji, podtrzymywania tradycji narodowej oraz promocji turystyki i przedsiębiorczości. Planowane jest przyznanie minimum 2 dotacji o łącznej wartości 10000 zł.

 

  • IV Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych

W grudniu 2015 r. zorganizujemy doroczne forum organizacji pozarządowych połączone z wręczeniem wyróżnień dla realizatorów działań w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Impreza jest okazją do rozmowy na temat współpracy NGO – JST na terenie Gminy Słubice. W ramach działania zaplanowano zaproszenie zewnętrznego prelegenta, wynajem sali i drobny poczęstunek. Udział w forum weźmie minimum 30 osób (z NGO i JST) z minimum 10 organizacji pozarządowych z terenu Gminy Słubice.

gmina_slubice_stopka