Witaj gość!

Podgląd aktualności

inkubatorNGO :: Podgląd aktualności

VI Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych

Dodano: 17.10.2017 | Autor: Sektor 3 Słubice


logo_VISFNGOJuż po raz szósty przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń i lokalnych społeczników, mamy przyjemność zaprosić na Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych. W tym roku spotykamy się 25 października o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Collegium Polonicum w Słubicach.

Odbywające się co roku forum jest miejscem spotkania się organizacji pozarządowych oraz osób pracujących na ich rzecz, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów lokalnego sektora pozarządowego oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

W programie tegorocznego forum przewidziano m.in. rozmowy dotyczące społecznie odpowiedzialnego biznesu czy też działań lokalnych. Podczas forum przeprowadzone zostaną konsultacje Programu współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi. Podsumowana zostanie kolejna edycja programu grantowego Działaj Lokalnie. Kolejnym ważnym punktem programu będzie ekonomia społeczna. Osoby zainteresowane spółdzielczością socjalną i przedsiębiorczością społeczną będą mogły skorzystać z wiedzy i doświadczenia doradców oraz animatorów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.

Gośćmi specjalnymi będą: Ewa Gałka – współzałożycielka oraz prezeska Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, przewodnicząca Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Damian Dec – działacz lokalny, prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” oraz trener w Akademii Liderów Lokalnych.

Aby wziąć udział w forum należy zgłosić się:

mailowo sektor3@fundacjacp.org lub telefonicznie pod numerami: 884 309 488 lub 61 82 96 791 (w godz. 8.00 – 16.00).
Termin zgłoszeń upływa 20 października.
Ze względów organizacyjnych jedna organizacja może zgłosić maksymalnie 4 uczestników.

Termin: 25.10.2017r. godz. 17.00
Miejsce: sala konferencyjna Collegium Polonicum

Program VI Słubickiego Forum Organizacji Pozarządowych

(25.10.2017 r., godz. 17.00 Collegium Polonicum w Słubicach – sala konferencyjna)

16.45 Rejestracja uczestników
17.00 Otwarcie forum i powitanie uczestników Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz, Prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum Magdalena Tokarska
17.10 Podsumowanie X edycji programu Działaj Lokalnie Marta Stachowska, Ośrodek Działaj Lokalnie w Słubicach
17.20 Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem Ewa Gałka – prezeska Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, przewodnicząca Poznańskiej RDPP
17.35 Kto potrzebuje liderów lokalnych? Damian Dec – prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń”, trener w Akademii Liderów Lokalnych
17.50 Wprowadzenie do stolików tematycznych
Stoliki tematyczne:
17.55 Skuteczny lider na poziomie lokalnym Marzena Słodownik, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze
Społecznie odpowiedzialny biznes (CSR) Monika Robaszyńska, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze
Współpraca Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi – konsultacje Programu Współpracy na lata 2018-2019 Adam Szulczewski, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze
Ekonomia Społeczna na poziomie lokalnym  Agata Fogel, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze
19.15 Podsumowanie prac przy stolikach moderatorzy stolików
19.45 Zakończenie VI Słubickiego Forum Organizacji Pozarządowych

plakat_VISFNGO