Witaj gość!

Podgląd aktualności

inkubatorNGO :: Podgląd aktualności

Równać Szanse 2016 – wystartował nabór w regionalnym konkursie grantowym

Dodano: 19.08.2016 | Autor: Sektor 3 Słubice


Do 25 października fundacje, stowarzyszenia, a także domy kultury, biblioteki i grupy nieformalne z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców mogą wziąć udział w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse 2016”. Celem konkursu jest wsparcie działań rozwijających u młodych ludzi umiejętności społeczne. Dotacje w wysokości do 8 500 zł można przekazać na minimum 6-miesięczne projekty w terminie od 1 lutego do 31 sierpnia 2017 r.

Operator Programu Równać Szanse – Stowarzyszenie Instytut Zachodnia z Poznania zaprasza do udziału w konkursie fundacje i stowarzyszenie, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku, do godziny 12.00.

RS2016_RKGW Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.
Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej drodze zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach.

Zaproście młodych ludzi do wspólnego przygotowania projektu, który pozwoli im lepiej poznać siebie i swoje środowisko! Odkryć samych siebie i swoje możliwości!

Poznać ludzi, organizacje i instytucje, które gotowe są wspólnie z młodymi zmieniać ich świat!

Warto?… Warto!!!

Zasady konkursu, wzór formularza wniosku, kryteria oceny merytorycznej czy instrukcję wypełniania wniosku można znaleźć pod adresem: http://www.siz.poznan.pl/regionalny-konkurs-grantowy-2016/ a także na: http://rownacszanse.pl/