Witaj gość!

Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”

inkubatorNGO :: Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”

Dzięki wsparciu ze środków Powiatu Słubickiego realizujemy zadanie pod nazwą „Wsparcie organizacji pozarządowych z terenu powiatu słubickiego poprzez Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3″ i przeprowadzenie konkursu dla NGO w ramach regrantingu”.

Zadanie realizowane jest od maja do końca grudnia 2015 r. przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum, poprzez prowadzenie Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”.

W ramach zadania wsparciem szkoleniowym i doradczym obejmiemy przynajmniej 20 organizacji pozarządowych z terenu powiatu słubickiego oraz w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” wesprzemy minimum trzy organizacje pozarządowe grantem na łączną kwotę 15 000 zł.

Najważniejsze zadania:

 

  • Prowadzenie Powiatowego Centrum Wspierania „Sektor 3 Słubice”

Przez 5 dni w tygodniu w godz. 12.00 – 17.00, każda z z organizacji z terenu powiatu słubickiego może bezpłatnie skorzystać z sali szkoleniowej S3S wyposażonej w rzutnik, ekran, komputer oraz skorzystać z dostępu do internetu. S3S udostępnia również kserokopiarkę, bezprzewodowy internet oraz własną stronę internetową do promocji działań organizacji.

 

 

  • Doradztwo dla organizacji pozarządowych

Doradztwo jest prowadzone w różnych formach (indywidualnie, grupowo czy online – za pośrednictwem poczty e-mail).
Doradztwo jest prowadzone stacjonarnie w siedzibie S3S i jak i wyjazdowo na terenie powiatu słubickiego  – bezpośrednio u organizacji lub w innych dogodnych dla odbiorców miejscach na terenie powiatu.

Łącznie organizacjom pozarządowym z terenu powiatu słubickiego udzielimy 40h doradztwa.

 

  • Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych

S3S będzie oferowało szkolenia dla organizacji z terenu powiatu słubickiego. Szkolenia będą dotyczyły tematyki funkcjonowania organizacji pozarządowych, zarządzania finansami, pozyskiwania środków, przygotowania ofert realizacji zadań publicznych oraz sprawozdań z wykonania zadania publicznego. Szczegółowa tematyka szkoleń zostanie ustalona w porozumieniu z organizacjami.

Zorganizowanych zostanie 12 szkoleń po 3h każde. Szkolenia będą prowadzone w porach dostosowanych do organizacji pozarządowych (popołudniami lub w weekendy).

Łącznie zorganizujemy 36h szkoleń.

 

  • Przeprowadzenie konkursu grantowego i przyznanie dotacji w ramach programu „Działaj Lokalnie”

W ramach zadania przyznane zostaną dotacje w ramach otwartego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu słubickiego. Organizacje wybrane zostaną w oparciu o przejrzyste i transparentne zasady oceny przez powołaną do tego celu Lokalną Komisję Grantową. W ramach przeprowadzonego konkursu wsparte zostaną działania  na rzecz budowania dobra wspólnego w społecznościach lokalnych. Planowane jest przyznanie minimum 3 dotacji o łącznej wartości 15 000 zł.

  • Monitoring i pomoc w rozliczeniu udzielonych dotacji

W ramach zadania będziemy prowadzić monitoring realizacji zadań w ramach przyznanych dotacji z konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Będziemy również pomagać w rozliczeniu dotacji wspartym organizacjom.

stopka_powiat