Witaj gość!

Wizytówka organizacji

inkubatorNGO :: Wizytówka organizacji

Ochotnicza Straż Pożarna w Cybince

Siedziba:

 • Gmina: Cybinka
 • Adres siedziby: Krośnieńska 11b 69-108 Cybinka
 • Czas urzędowania:
 • Preferowany sposób kontaktu:
 • Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych: Nie

Rejestry

 • KRS: 0000031723
 • REGON: 211242435
 • NIP: 598-15-86-768
 • Status organizacji pożytku publicznego: Nie

Władze organizacji

 • Zarząd:

  STANISŁAW RADKIEWICZ PREZES
  JAROSŁAW KLIMCZAK NACZELNIK
  MARIUSZ ANDRYSZAK SEKRETARZ
  TOMASZ RADKIEWICZ ZASTĘPCA NACZELNIKA
  ŁUKASZ OGIEJKO GOSPODARZ
  ŁUKASZ STACHOWIAK SKARBNIK
  KAMIL STACHOWIAK KRONIKARZ

Ekonomia społeczna

 • Organizacja prowadzi działalność gospodarczą: Nie
 • Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego: Nie

O nas

https://www.facebook.com/ospcybinka

Misja
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Bezpieczeństwo publiczne
- Ratownictwo i ochrona ludności