Witaj gość!

Wizytówka organizacji

inkubatorNGO :: Wizytówka organizacji

Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju Pro-Eko

Siedziba:

 • Gmina: Cybinka
 • Adres siedziby: Słubicka 28 69-108 Cybinka
 • Czas urzędowania:

  w godz. 10.00 - 17.00 codziennie, przez telefon i mail

 • Preferowany sposób kontaktu:
 • Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych: Nie

Rejestry

 • KRS: 0000022652
 • REGON: 211063000
 • NIP: 598-15-12-735
 • Status organizacji pożytku publicznego: Nie

Władze organizacji

 • Zarząd:

  EUGENIA NIEDŹWIEDZKA PREZES
  GRAŻYNA ANTONINA ŁYŻWIŃSKA WICEPREZES
  LEOKADIA ANNA BARTKOWIAK SEKRETARZ
  ELŻBIETA KURŁOWICZ CZŁONEK ZARZĄDU
  JADWIGA KATARZYNA PACEWICZ SKARBNIK
  DARIUSZ TADEUSZ KUCZYŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU
  IZABELA ANNA STACHOWIAK CZŁONEK ZARZĄDU

Ekonomia społeczna

 • Organizacja prowadzi działalność gospodarczą: Nie
 • Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego: Nie

O nas

Misja
1. Działania i zamierzenia mające na celu ochronę środowiska naturalnego i ochrony przyrody;
2. Wspieranie inicjatyw wzajemnej tolerancji;
3. Popularyzowanie i wspieranie osiągnięć w dziedzinach oświatowo-kulturalnych;
4. Popularyzowanie i wspieranie osiągnięć w dziedzinach sportu i turystyki;
5. Działanie na rzecz ludzi, a zwłaszcza dzieci potrzebujących pomocy i osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Piszemy wnioski o dotacje do różnych instytucji, fundacji.
Zgłaszamy swój udział do kolejnych edycji programu "Działaj lokalnie".
Prowadzimy współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przyrody i środowiska po obu stronach Odry.
Organizujemy szkolenia dla rolników w zakresie przystosowania gospodarstw do agroturystyki.
Zbieramy fundusze poprzez organizowanie akcji charytatywnych na organizację wypoczynku letniego i ferii dla dzieci i młodzieży.
Organizujemy czynny wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich i osób niepełnosprawnych z programem socjoterapeutycznym.
Współdziałamy na rzecz organizacji imprezy środowiskowej "powitanie bocianów", której celem jest wypromowanie walorów turystycznych "Bocianiej wioski Kłopot", gospodarstw agroturystycznych i zdrowego stylu życia.

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Ochrona praw
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
Nauka, kultura, ekologia
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- animacja społeczno-kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
Wspieranie organizacji pozarządowych - obszary wsparcia:
- Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- Księgowość, zarządzanie finansami
- Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
Wspieranie organizacji pozarządowych - sposoby wsparcia:
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
Tożsamość, tradycja narodowa
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Sport, turystyka, wypoczynek
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Prowadzone placówki dla bezrobotnych:
Gminne Centrum Informacji

Aktualności dodane przez organizację