Witaj gość!

O projekcie

inkubatorNGO :: O projekcie

 

Projekt „Modelowe tango”

 

Koordynator: Adam Szulczewski

Czas realizacji: marzec 2014 – czerwiec 2015

Zasięg projektu: powiat słubicki

Grupa docelowa: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizatorzy: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum oraz Powiat Słubicki

Wartość projektu: 529 437,60 zł

Cel projektu: poprawa jakości współpracy między samorządami a organizacjami pozarządowymi w powiecie słubickim, w oparciu o rozwiązania „Modelu współpracy”.

Najważniejsze działania:

1.Sektor 3 – Inkubator dla organizacji pozarządowych (IV 2014 – VI 2015)

Wsparcie organizacji pozarządowych z terenu powiatu poprzez doradztwo , szkolenia i informowanie o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Inkubator będzie otwarty 5 dni w tygodniu w Słubickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach
Tel: 884 309 488
e-mail: sektor3@fundacjacp.org

2. Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań

Przeprowadzenie na terenie powiatu słubickiego (z ujęciem podziału na gminy) diagnozy obrazującej lokalne problemy i wyzwania w ośmiu obszarach:

1. Warunki życia materialnego
2. Warunki mieszkaniowe
3. Rozwój ekonomiczny i dostępność miejsc pracy
4. Edukacja i kultura
5. Poziom aktywności obywatelskiej
6. Zdrowie publiczne
7. Jakość środowiska naturalnego
8. Nierówności społeczne

Do pobrania:

Raporty cząstkowe:

Dodatkowo w ramach diagnozy wypracowany został zestaw wskaźników wraz z narzędziem „Indeks POTRZEB LOKALNYCH”, które pozwala obserwować zachodzące zmiany na terenie samorządów powiatu słubickiego we wskazanych siedmiu obszarach. Na potrzeby badania przygotowano metodologię pozwalająca na jego cykliczne powtarzanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Indeks POTRZEB LOKALNYCH.

 

3. Pikniki dla organizacji pozarządowych

Dwie imprezy integrujące organizacje z terenu powiatu słubickiego.

 

4. Wypracowanie i zastosowanie rozwiązań usprawniających współprace w 3 samorządach na terenie powiatu (V 2014 – VI 2015)

 

Wypracowanie w formie warsztatowej przez przedstawicieli organizacji i samorządów rozwiązań podnoszących jakość współpracy w obszarach:

1. Diagnozowanie problemów i potrzeb lokalnych
2. Prowadzenie konsultacji
3. Realizowanie zdań publicznych
4. Wspieranie inicjatyw obywatelskich
5. Integracja organizacji pozarządowych

 

 

stopka2