Witaj gość!

Podgląd aktualności

inkubatorNGO :: Podgląd aktualności

Majowy Podwieczorek Obywatelski – podsumowanie

Dodano: 27.05.2016 | Autor: Sektor 3 Słubice


podwieczorek_obywatelski_2Zmiany w prawie dla stowarzyszeń, konkursy dotacyjne PZU i program „Młodzież Solidarna w Działaniu 2016-2019” – to trzy tematy, które zdominowały kolejny „Podwieczorek Obywatelski” organizowany przez Sektor 3 Słubice. Udział w spotkaniu (25.05.2016 r.) wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, społecznicy czy urzędnicy.

Cieszymy się, że frekwencja na drugim Podwieczorku Obywatelskim dopisała. A tematy, które przygotowaliśmy okazały się na tyle ciekawe, że dotarli do nas nawet sąsiedzi z powiatu krośnieńskiego 🙂

Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie. Kilka osób zainteresowanych spotkaniem zgłaszało, że nie będzie mogło uczestniczyć w Podwieczorku. Dlatego przygotowaliśmy obszerne podsumowanie spotkania wraz z materiałami 🙂

I. Zmiany w ustawie „Prawo o stowarzyszeniach”

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od omówienia najważniejszych zmian w ustawie „Prawo o stowarzyszeniach”, które weszły w życie 20 maja 2016 r. Zmian jest wiele. W wyczerpujący sposób staraliśmy się omówić te najważniejsze. Do tematu na pewno będziemy wracać, bo jak to w życiu bywa niektóre kwestie wyjaśniają się dopiero „w praniu” 🙂

Dwie kluczowe zmiany, o których powinny pamiętać wszystkie stowarzyszenia (rejestrowe, UKS-y czy kluby sportowe) to:

  1. Podpisywanie umów z członkami zarządu po nowemu!

Nowelizacja dodała do ustawy w artykule 11, ustęp 4, o następującym brzmieniu:

„W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).”

Co to oznacza? Po 20 maja 2016 r. wszelkiego rodzaju umowy (dotyczy to też aneksów) zawierane z członkami zarządu stowarzyszenia (np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, umowy wolontariackie) podpisywane są przez członka organu kontroli wewnętrznej (najczęściej członka komisji rewizyjnej) lub pełnomocnika powołanego przez walne zebranie członków.

W pierwszym przypadku organ kontroli wewnętrznej – najczęściej komisja rewizyjna – wyznacza w uchwale osobę lub osoby (członka/członków komisji rewizyjnej) do reprezentowania stowarzyszenia w tym zakresie.

Drugie rozwiązanie, to powołanie przez walne zebranie członków pełnomocnika. Wybierając to rozwiązanie, warto wskazać więcej niż jedną osobę, która będzie pełniła funkcję pełnomocnika. Da to większą elastyczność w działaniu i zabezpieczy stowarzyszenie w sytuacji, w której pełnomocnik będzie nieosiągalny. Pełnomocnictwo powinno zawierać: nazwę organizacji i jej adres, numer identyfikacyjny (np. nr KRS), dane pełnomocnika (imię, nazwisko i nr dowodu osobistego) oraz opis przedmiotu pełnomocnictwa.

2. Zarząd społeczny lub z wynagrodzeniem – sprawdźcie statut!

Zmiana wymaga od stowarzyszeń przejrzenia swoich statutów. Nowelizacja wprowadza nowy zakres informacji, jakie powinien zawierać statut stowarzyszenia. Od teraz stowarzyszenia w swoich statutach muszą obowiązkowo określić czy członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, czy nie.

Co to oznacza? Nawet jeśli w praktyce członkowie zarządu stowarzyszenia pełnią swoje funkcje zarządcze społecznie – nie pobierając za nie wynagrodzenia, to stowarzyszenie musi uregulować tę kwestię w swoim statucie. Czyli jeśli statut stowarzyszenia w żaden sposób nie odnosi się do kwestii otrzymywania wynagrodzenia (lub nie otrzymywania wynagrodzenia) przez członków zarządu, to trzeba takie zapisy wprowadzić. Czas na dostosowanie statutu stowarzyszenia do nowych przepisów mamy do 20 maja 2018 r. Ale nie warto czekać ze zmianami do ostatniej chwili. Szczególnie, że dzięki zmianom w przepisach od 20 maja wszystkie zmiany w statutach zgłaszane przez stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej (a rejestrowane w KRS) są ustawowo zwolnione z opłat.

Tutaj -> opisaliśmy kilka innych zmian, z którymi warto się zapoznać. A więcej znajdziecie w prezentacji przygotowanej na Podwieczorek (do pobrania poniżej).

II. Program „Młodzież Solidarna w Działaniu 2016-2019”

To program rządowy, który w tym roku debiutuje. Dlatego też wiele organizacji prowadzących działania dla młodzieży lub działających z młodzieżą, jeszcze o nim nie słyszało. Ważna informacja! Program nie został jeszcze zatwierdzony, co oznacza, że jego ostateczna wersja nie jest jeszcze znana. Nasze informacje przygotowaliśmy na podstawie ostatnich udostępnionych projektów dokumentów. Po konsultacjach ostateczne wersje dokumentów mogą się różnić. Pamiętajcie o tym!

Do pobrania:

III. Konkursy dotacyjne Fundacji PZU

Nie będziemy się zbytnio rozpisywać na ten temat. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszym niusie z 10 maja „Konkursy dotacyjne Fundacji PZU”. Więcej szczegółów znajdziecie w prezentacji z Podwieczorka. Dodatkowo opisujemy tam ścieżkę otrzymania dotacji od Fundacji PZU w trybie pozakonkursowym.

IV. Organizacje napiszcie co Wam przeszkadza!

Przypominamy, że do 6 czerwca Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi czeka na ankiety, w których możecie wskazać problemy i przeszkody w realizacji inicjatyw obywatelskich. Ankietę odesłać na adres:

Kancelaria Senatu RP, Biuro Spraw Senatorskich, Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa lub mailem: bss@senat.gov.pl

V. Skorzystajcie z naszego wsparcia

Przypominamy, że w ramach zadania publicznego „Wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie działań w ramach Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych”, fundacje i stowarzyszenia z Gminy Słubice mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa naszych ekspertów. Do czego gorąco zachęcamy 🙂

Wystarczy do nas zadzwonić (tel. 884 309 488), napisać (e-mail: sektor3@fundacjacp.org) lub przyjść do naszego biura w godz. 9.00 – 16.00: Sektor 3 Słubice ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice(I piętro budynku Biblioteki Collegium Polonicum).

VI. Kolejne Podwieczorki Obywatelskie przed nami

Jeśli macie ważny temat, o którym powinniśmy porozmawiać podczas następnych Podwieczorków Obywatelskich, to po prostu dajcie nam znać! Chcemy, żeby nasze spotkania były dla Was jak najbardziej interesujące, inspirujące, motywujące i przydatne.

Pozdrawiamy!

Zespół Sektora 3 Słubice

 

Spotkanie organizowane jest w ramach zadania „Wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie działań w ramach Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych”.

gmina_slubice_stopka