Witaj gość!

Podgląd aktualności

inkubatorNGO :: Podgląd aktualności

Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Słubice na lata 2018-2019

Dodano: 18.10.2017 | Autor: Sektor 3 Słubice


Do 6 listopada organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty mogą zgłaszać uwagi do projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019.

Wnioski i uwagi do projektu dokumentu można przekazywać:

  • drogą elektroniczną na adres: magdalena.stupienko@slubice.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice – Biuro Spraw Społecznych
  • bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Słubicach

Do dnia 6 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu)

Wnioski i uwagi będą zbierane również podczas spotkania otwartego w dniu 25 października o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Collegium Polonicum w Słubicach podczas „VI Słubickiego Forum Organizacji Pozarządowych”.

Do pobrania: