Witaj gość!

Podgląd aktualności

inkubatorNGO :: Podgląd aktualności

Konsultacje programu współpracy Gminy Cybinka na 2016 r.

Dodano: 03.06.2015 | Autor: Sektor 3 Słubice


herb_cybinkaBurmistrz Cybinki ogłosił konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”. Konsultacje trwają do 8 czerwca 2015 r.

1) Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) działające na terenie Gminy Cybinka.

2) Przedmiotem konsultacji jest projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Cybinka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

3) Konsultacje odbędą się w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 8 czerwca 2015 r. w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie (formularz konsultacji), oraz podczas spotkania, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2015 r. o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cybince, ul. Szkolna 5, w trakcie którego odbędzie się dyskusja nad projektem aktu.

4) Projekt Rocznego Programu Współpracy będzie dostępny na stronie internetowej Gminy Cybinka (www.cybinka.pl). Wypełniony formularz można przekazać:

a) drogą korespondencyjną bądź osobiście na adres: Gmina Cybinka, ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka,
b) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cybinka.pl

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 8 czerwca 2015 r. nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informuję, że wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Cybinka, a sprawozdanie z konsultacji zostanie ogłoszone 12 czerwca 2015 r. na stronie internetowej Gminy Cybinka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cybince.

Do pobrania: